Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 35 (1997-98)

Om samtykke til 1) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området 2) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger regjeringen fram 1) en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området og 2) en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island, med anmodning om Stortingets samtykke til inngåelse.

Deler av avgrensningen i havområdet mellom Jan Mayen, Grønland og Island har inntil nylig vært uavklart. Etter to konsultasjonsrunder høsten 1997 ble forhandlingsdelegasjonene fra Norge, Danmark og Island enige om fastsettelsen av grensene for dette gjenstående området. Denne enighet ble formalisert i to tilleggsprotokoller til tidligere overenskomster om avgrensning i området. På grunnlag av regjeringens resolusjon av 6. november 1997, undertegnet utenriksminister Knut Vollebæk den 11. november 1997, i forbindelse med møte i Nordisk Råd, tilleggsprotokollene med hhv. Danmark og Island om avgrensning av kontinentalsokkel og fiskeriområder i havområdet mellom Jan Mayen, Grønland og Island.

Utenriksdepartementet anser det etter Grunnlovens § 26, 2. ledd nødvendig å innhente Stortingets samtykke til inngåelse av tilleggsprotokollene, idet de gjelder endelig grensefastsettelse av kontinentalsokkelen og fiskerisonene rundt Jan Mayen.

Til toppen
Til dokumentets forside