Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 35 (1997-98)

Om samtykke til 1) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området 2) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island

Til innholdsfortegnelse

5 Tilråding

Tilleggsprotokollene har vært forelagt Finansdepartementet, Fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet, som alle støtter at tilleggsprotokollene inngås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen
Til dokumentets forside