Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 35 (1997-98)

Om samtykke til 1) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området 2) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island

Til innholdsfortegnelse

2 Tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island

Regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Island, heretter kalt Partene,

som viser til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Partene vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island,

som videre viser til konsultasjoner mellom Kongeriket Norge, Republikken Island og Kongeriket Danmark vedrørende den endelige avgrensning i havområdet mellom Jan Mayen, Island og Grønland, og som førte til enighet om fastleggelsen av det i artikkel 1 nedenfor beskrevne punkt nr. 1 der de tre statenes grenselinjer møtes,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Grenselinjen mellom Partenes deler av kontinentalsokkelen og mellom fiskerisonene i området skal omfatte en rett geodetisk linje mellom de nedenfor beskrevne punkter:

Punkt nr. 1: 69º 35’ 00” N 13º 16’ 00” W

Punkt nr. 2: 69º 34’ 42” N 12º 09’ 24” W

De ovenfor nevnte punkter er definert i geografisk bredde og lengde i henhold til World Geodetic System 1984 (WGS84).

Grenselinjen mellom ovennevnte punkter er til illustrasjon inntegnet på den kartskisse som er vedlagt denne tilleggsprotokoll.

Artikkel 2

Denne tilleggsprotokoll trer i kraft når Partene skriftlig har meddelt hverandre at de hertil nødvendige prosedyrer er avsluttet, og regjeringen i Kongeriket Danmark skriftlig har meddelt begge Parter at fastleggelsen av det i artikkel 1 beskrevne punkt nr. 1 er bekreftet. Ikrafttredelsesdatoen er den dag disse betingelsene er oppfylt.

Utferdiget i Helsingfors den 11. november 1997 i to eksemplarer på norsk og islandsk, slik at de to tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket Norges regjering For Republikken Islands regjering
Figur 2.1 Kartskisse til illustrasjon.

Figur 2.1 Kartskisse til illustrasjon.

Kilde: Statens Kartverk 1997.

Grafisk produksjon: GCSM AS - OSLO. Februar 1998

Til toppen
Til dokumentets forside