Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram forslag om bevilgning av 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd til Statens finansfond og bevilgning av 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd til Statens obligasjonsfond. I tillegg fremmes forslag om bevilgning av 35 mill. kroner i driftstilskudd til Statens finansfond og bevilgning av 5 mill. kroner under Finansdepartementets budsjett for spesielle driftsutgifter. Bevilgningsforslagene er en del av et samlet opplegg for å styrke finansiell stabilitet og for å legge til rette for tilførsel av kreditt til foretak og husholdninger.

En nærmere redegjørelse for bakgrunnen for forslagene er gitt i Ot.prp. nr. 35 (2008-2009) Om lov om Statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond, som fremmes samtidig med denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside