Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av prosjektet rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse. Finansieringen av prosjektet er basert på bompenger, statlig bidrag og lokale tilskudd. Prosjektet er omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) på side 77.

Fredrikstad kommune har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet planer for ny rv 108 fra rundkjøring ved Simo til eksisterende rv 108 ved Kråkerøy kirke. Det har ikke lykkes å fullfinansiere hele utbyggingen i denne omgang. Lokale myndigheter har derfor gått inn for en trinnvis utbygging. Prosjektet omfatter et første byggetrinn av rv 108 med blant annet ny bru til Kråkerøy. Det er lagt opp til anleggsstart sommeren 2007 og åpning for trafikk sommeren 2009.

Til toppen
Til dokumentets forside