Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 42 (2000-2001)

Om økonomiske konsekvenser av formannskapeti komitéen som overvåker gjennomføringen av sanksjonene mot Irak

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Utenriksministeren informerte 14. november 2000 Stortinget om Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet. I denne forbindelse ble det redegjort for at medlemskapet ville få økonomiske konsekvenser, avhengig av hvilken sanksjonskomité Norge ville få ledelsen av.

Sikkerhetsrådet utpekte 4. januar d.å. Norges faste representant til De forente nasjoner til å inneha formannskapet i komitéen som overvåker gjennomføringen av sanksjonene mot Irak.

Til dekning av utgifter som følge av formannskapet i sanksjonskomitéen foreslås bevilget 37 mill. kroner for 2001.

Til toppen
Til dokumentets forside