St.prp. nr. 46 (1996-97)

Om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i Statsbudsjettet for 1997

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51 Tilskudd til Reindriftens Utviklingsfond reduseres med 250 000
fra kr. 31 600 000 til kr. 31 350 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, økes med 250 000
fra kr. 34 500 000 til kr. 34 750 000
82 (Ny) Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt bevilges med 4 500 000
Til dokumentets forside