Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 gjelder EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004). Programmet ble vedtatt i EU ved rådsvedtak 1999/51/EF av 21. desember 1998. I og med at norsk deltakelse i aktiviteten innebærer økonomiske forpliktelser, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig, jf Grl. § 26, annet ledd. EØS-komiteens beslutning og rådsvedtaket følger i uoffisiell norsk versjon som trykte vedlegg til denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside