Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS-komiteens beslutning om deltakelse i ordningen vil innebære en folkerettslig forpliktelse for Norge til å bidra økonomisk. Programmets totale budsjett for perioden er på 7,3 millioner euro. Norsk kontingent vil utgjøre ca. 1,8 % av totalrammen, avhengig av relativ utvikling i BNP mellom EU og EFTA-landene. Etter dagens valutakurs vil det utgjøre 131. 000 euro eller om lag 1,1 millioner kroner. I tillegg vil det måtte bevilges midler til drift av ordningen nasjonalt. Deltakernes opphold i utlandet vil måtte finansieres fra annet hold, for eksempel Leonardo da Vinci-programmet. Utgiftene til deltakelse i programmet dekkes over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett.

Til toppen
Til dokumentets forside