Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 51 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2000 av 28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets flerårige program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (ETAP), (1998-2002)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteens beslutning nr. 17/2000 av 28. januar 2000 gjelder endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Endringen innebærer at EFTA-statene gis anledning til å delta i EUs flerårige program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (ETAP). ETAP ble etablert ved rådsvedtak 1999/22/EF av 14. desember 1998. ETAP er et av seks delprogrammer under Rammeprogrammet for tiltak innenfor energisektoren (vedtatt ved rådsvedtak 1999/21/EF/Euratom). Rammeprogrammet omfatter følgende delprogrammer: ETAP (i hovedsak studier, analyser og prognoser), SYNERGY (internasjonalt samarbeid), ALTENER (fornybare energikilder), SAVE (energiøkonomisering), CARNOT (kullteknologi) og SURE (beskyttelsestiltak ved kjernefysisk energi). Delprogrammene SAVE og ALTENER, hvor Norge allerede deltar gjennom EØS-avtalen, vil formelt bli en del av Rammeprogrammet først i inneværende år. For perioden 1998-2002 har Rammeprogrammet en budsjettramme på 175 millioner euro. Til ETAP er det avsatt 5 mill. euro, mens det til SAVE og ALTENER er satt av 143 mill. euro.

EØS-komiteens beslutning og rådsvedtaket følger i uoffisiell norsk versjon som trykte vedlegg til denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside