Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 58 (1999-2000)

Om Forsvarets investeringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Forsvarsdepartementet ønsker med investeringsproposisjonen å få Stortingets tilslutning til regjeringens politikk på utvalgte deler av investeringssiden. Effektiv oppfølging av mål og planer på investeringssiden, tilpasning av prosjektporteføljen til økonomiske realiteter og behov for handlingsrom for prioriteringer som skal gjøres i neste langtidsmelding er derfor styrende for innholdet i proposisjonen. Utgangspunktet for godkjenning av Forsvarets investeringsprosjekter er budsjettproposisjonen, og investeringsproposisjonen brukes som et supplement til denne. Nye investeringsprosjekter og endringer i behov for midler i løpet av budsjettåret for allerede eksisterende prosjekter legges frem for Stortinget for godkjenning.

1.1 Innhold

Årets investeringsproposisjon har følgende innhold:

  • Det orienteres om arbeidet med revidert investeringsprofil for Forsvaret.

  • Det fremmes forslag om at kampflyprosjektet ikke gjennomføres (kapittel 1760 post 45).

  • Det fremmes forslag om utsettelse av avklaring av spørsmålet om oppstart av serieproduksjon av nye missiltorpedobåter.

  • Godkjenning av nye eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter (kapittel 1760 post 47): Rygge hovedflystasjon - ny brannstasjon, Garnisonen i Sør-Varanger - diverse opprustning av grensevakten, Bygning 64 på Akershus festning, Rena taktisk treningssenter og Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt.

  • Endring av eksisterende eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter (kapittel 1760 post 47): Det fremmes forslag om godkjenning av endret økonomisk ramme for Malangen torpedobatteri og Setermoen - varmesentral med biobrensel og varmepumpegjenvinning.

  • Endring av eksisterende materiellprosjekter (kapittel 1760 post 45): Det fremmes forslag om godkjenning av endret økonomisk ramme for Nye sjømålsmissiler.

  • Terminering av andre eksisterende materiellprosjekter (kapittel 1760 post 45): Det fremmes forslag om terminering av Pansrede spesialkjøretøy på stormpanservognchassis og Anskaffelse av middelstunge transportfly.

  • Det fremmes forslag om yte et rentefritt lån til Stiftelsen Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum (kapittel 1795, post 92).

  • Informasjonssaker: følgende saker fremlegges til Stortingets informasjon: Enhetshelikopter til Forsvaret, FISBASIS, NASAMS, Samordningen av FIS/F og LØP til prosjektet GOLF, Oppdatering maritime patruljefly, Ramsund idrettshall og eventuell anskaffelse av brukte Leopard 2 A 4 fra Nederland.

Til toppen
Til dokumentets forside