Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 66 (1996-97)

Billighetserstatning av statskassen

Til innholdsfortegnelse

1 BILLIGHETSERSTATNINGSUTVALGETS ARBEID

Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets arbeid inntatt i St prp nr 39 (1996-97), har Billighetserstatningsutvalget hatt 5 møter og behandlet 291 saker. Det er innvilget billighetserstatning i 124 saker med til sammen kr 8 783 000,-. Enkelterstatningene for de innvilgede søknadene ligger mellom kr 10 000,- og kr 200 000,-.

Utskrift av utvalgets vedtak i samtlige saker følger vedlagt som utrykt bilag.

Til toppen
Til dokumentets forside