Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 72 (1998-99)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

1 Billighetserstatningsutvalgets arbeid

Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets arbeid inntatt i St. prp. nr. 31 (1998-99) har Billighetserstatningsutvalget hatt 1 møte og behandlet 116 saker. Det er innvilget billighetserstatning i 34 saker med til sammen 2 420 000,-. Erstatningsutbetalingene i de enkelte søknadene ligger mellom kr 25 000,- og kr 150 000,-.

Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og dokumentene i samtlige saker følger vedlagt som utrykt vedlegg.

Til toppen
Til dokumentets forside