Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 75 (2003-2004)

Supplering av Verneplan for vassdrag

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om supplering av Verneplan for vassdrag

I

Stortinget vedtar at følgende vassdrag tas inn i Verneplan for vassdrag i det omfang som det er redegjort for i proposisjonen:

Objekt Fylke Vassdrag
002/29 Hedmark Imsa
002/30 Sølna
002/31 Tunna
002/13 Oppland Tora
002/32 Glitra
002/34 Måråi
002/35 Åfåtgrovi
002/14 Jora
012/1 Buskerud Nedalselva
015/10 Vestfold Dalelva
016/8 Telemark Kåla
016/9 Rauda
016/11 Digeråi
020/3 Aust-Agder Tovdalsvassdraget ovenfor Herefossfjorden
022/5 Vest-Agder Kosåna
025/1 Litleåna
027/2 Rogaland Bjerkreimsvassdraget
Åbødalsvassdraget
059/1 Hordaland Rylandselva
060/1 Loneelvi
062/2 Øvstedalsvassdraget
063/1 Hesjedalsvassdraget
Vaulo m / Langfossen og Saltåna
071/2 Sogn og Fjordane Nærøydalselvi
073/1 Erdalselvi
082/4 Sørebøelva i Guddalsvassdraget
084/1 Nausta
086/3 Storelva (Skjerdalen)
103/1 Møre og Romsdal Måna
121/1 Sør-Trøndelag Svorka
123/5 Hena
123/2 Homla
133/1 Nordelva
127/2 Nord-Trøndelag Verdalsvassdraget
128/2 Jørstadelva
139/7 Nesåa
141/1 Kvistaelva
142/1 Kongsmoelva m/Nordfolda
144/2 Nordland Urdvollelva
156/2 Glomdalselva
161/1 Beiarelva
162/2 Lakselva (Misvær)
166/1 Laksåga (Rago)
171/1 Forsaelva
175/2 Østervikelva
177/4 Sneiselva
185/3 Nykvågvassdraget
197/2 Troms Straumselva
211/3 Finnmark Sør-Tverrfjordvassdraget
213/2 Skillefjordelva

II

Stortinget vedtar at vernegrensene for følgende vassdrag justeres i tråd med det som er beskrevet i proposisjonen:

Objekt Fylke Vassdrag
016/6 Telemark Lifjellområdet
017/1 Bamle-Solum-Drangedal
017/3 Rørholtfjorden
016/2 Området mellom Seljordsvatn og Flåvatn

III

Stortinget vedtar at det åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vassdrag som er vernet etter Verneplan for vassdrag.

IV

Stortinget vedtar at vannkraftprosjekter med en planlagt magasininstallasjon på opp til 10 MW eller med en årsproduksjon på opp til 50 GWh, fritas for behandling i Samlet plan.

Til dokumentets forside