Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 77 (2005-2006)

Om samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente­ Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Rammeavtalen mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge ble undertegnet 8. juni 2005. Den erstatter rammeavtale av 16. januar 1981 mellom Norge og USA om forhåndslagring og forsterkning av Norge. Rammeavtalen gjelder for programmet Marine Corps Prepositioning Program - Norway, MCPP-N.

I og med at avtalen anses for å være av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Avtalen i engelsk og norsk tekst tekst følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside