Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 8 (1998-99)

Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak

I

Stortinget samtykker i at Den norske stats oljeselskap a.s. kan delta i utbygging og drift av Huldra i samsvar med Olje- og energidepartementets anbefaling.

II

Stortinget samtykker i at SDØE deltar i Vestprosess DA med en andel på 41 pst i samsvar med Olje- og energidepartementets anbefaling.

III

Stortinget samtykker i beslutningen om disponering av utrangerte offshore installasjoner, vedtatt på OSPAR-kommisjonens ministermøte 23. juli 1998.

IV

Stortinget samtykker i at innretningene på Øst-Friggfeltet blir disponert i samsvar med Olje- og energidepartementets anbefaling.

Til toppen
Til dokumentets forside