St.prp. nr. 83 (2008-2009)

Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

I

Stortinget samtykker i at Kongen gis fullmakt til i 2009 å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett til inntil 1 139 mill. kroner.