Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 87 (2007-2008)

Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

I denne proposisjonen foreslås det å styrke Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning med 60 mill. kroner i 2008. Bakgrunnen er at den krevende omstillingen som Arbeids- og velferdsetaten er inne i, går ut over den løpende tjenesteproduksjonen. Etableringen av NAV-kontorer og forvaltningsenheter har så langt vært i henhold til plan. I avsnitt 2 er det redegjort for de omstillinger som Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører. I avsnitt 3 er etatens resultatutvikling omtalt, mens det i avsnitt 4 er gjort rede for budsjettsituasjonen i etaten og forslaget til styrking av Arbeids- og velferdsetaten.

Til toppen
Til dokumentets forside