Strategi for videreutviklingen av Norges forbindelser med Frankrike

Strategi for videreutviklingen av Norges forbindelser med Frankrike