Strategi og organisering av regjeringen.no

I mai 2006 vedtok regjeringen strategi og organisering av arbeidet med regjeringen.no.