Strategi og organisering av regjeringen.no

I mai 2006 vedtok regjeringen strategi og organisering av arbeidet med regjeringen.no.

Strategi for regjeringen.no 2017-2021

Organisering av arbeidet med regjeringen.no