Strategi — Satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning

(26.08.05)

Strategi – Satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning

Klikk her for å laste ned strategien (pdf) Hydrogenstrategi

Se også pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet i forbindelse med framleggingen av strategien:

Styrket satsing på hydrogen i transportsektoren

Strategi for økt satsing på hydrogen som energibærer