Strategier for livslang læring i Europa

Rapportering fra EU EØS-landenes arbeid med livslang læring 2003. (16.03.2004)

Livslang læring i Europa

Kommisjonen publiserte 11. mars EU EØS-medlemslandenes og de nye medlemslandenes statusrapportering (2003) for arbeidet med livslang læring. Rapportene er produsert nasjonalt og har til dels svært ulik karakter.

Les mer her