Forsiden

Høringssvar fra Befalets fellesorganisasjon

Dato: 01.12.2020

Befalets fellesorganisasjons (BFO) inntrykk og kommentarer til Svendsen-utvalgets rapport – høringsnotat

Befalets fellesorganisasjon (BFO) har brukt lang tid på å bearbeide Svendsen-utvalgets rapport. Innholdet i rapporten er utfordrende å ta inn over seg, og det er stor risiko for at man blir provosert av hva som er skrevet eller ikke er omtalt. På samme måte som man kan bli blendet av rapportens konklusjoner og tilsynelatende gode logikk.

Utvalgets rapport gir et viktig bidrag til utviklingen av Forsvaret som organisasjon og hvordan Forsvaret skal utvikle gode strategier for å beholde ansatte. BFO er helt enig i at utvikling er avgjørende i en hverdag hvor endringene kommer raskere og kravene til leveranse på alle nivå blir tydeligere.

Samtidig er det flere områder hvor BFO mener at rapportens anbefalinger trenger å bli revidert. Den største svakheten ligger i mangelen av en tydelig diskusjon om hvordan den militære profesjon og Forsvarets grunnleggende rasjonale, påvirker kompetansebehovet. BFO håper at dette kommer tydelig frem videre i dette dokumentet, se vedlegg til høringen.

Vedlegg