Nå har du LOV til å spørre og krav på å få svar

Miljøinformasjonsloven

<p>”<a href="http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/Miljoinformasjonsloven.html?id=173247">Miljøinformasjonsloven</a> gir deg rett til å spørre om hvordan produkter du kjøper er produsert og hva de inneholder.&nbsp; Du har krav på å få svar. Får du ikke svar eller er du ikke fornøyd med svaret, kan du klage til <a href="http://www.miljoklagenemnda.no/">Klagenemnda for miljøinformasjon</a>. Hvis du spør kan du beskytte deg mot helse- og miljøskade, påvirke bedrifter til å ta større ansvar for miljøet og dermed bidra til å verne miljøet. Denne brosjyren hjelper deg til å finne ut hvordan du skal gå frem.”</p> <p class="A LEFT">&nbsp;</p>

Miljøinformasjonsloven

 

Last ned brosjyre (pdf)

Miljøinformasjonsloven