Tau- og kabelbaner - tilsyn, kontroll og ansvar

Rapport fra arbeidsgruppe februar 2008

Samferdselsdepartementet nedsatte i mai 2007 en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av Taubanetilsynets oppgaver og foreslå eventuelle endringer. Rapporten ble lagt frem i februar 2008.

Rapporten ble sendt på høring 11. april 2008, med høringsfrist 30. juni 2008.