The Common European Objectives in Education and Training

Rapport om EUs felles mål på utdanningsområdet — et norsk perspektiv. Utarbeidet av UFD desember 2004.

The Common European Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks in the Lisbon Strategy - A Norwegian perspective 2005

Rapport om EUs felles mål på utdanningsområdet – et norsk perspektiv. Utarbeidet av UFD desember 2004

Les rapporten her (pdf)