The Development of Education 1991 to 2000

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

National Report from Norway

The Development of Education 1991 to 2000 – National Report from Norway