The Development of Education 2000—2004. National Report of Norway

Utarbeidet til UNESCOs International Conference on Education, september 2004

The Development of Education 2000–2004. National Report of Norway

Rapporten The Development of Education 2000–2004. National Report of Norway ble utarbeidet i forkant av International Conference on Education som ble arrangert i Geneve i september i år 2004 i regi av UNESCO. Rapporten tar primært for seg utviklingen i norsk utdanning siden 2000. Med utgangspunkt i st.mld. nr. 30, Kultur for læring, peker rapporten også framover mot nye reformer. For øvrig inneholder den en oppsummering av utdanningsreformene på 90-tallet.

Les rapporten i pdf-format.