Thematic Review of Tertiary Education: Norway

Rapport fra OECD om høyere utdanning i Norge.

Thematic Review of Tertiary Education: Norway

Rapport fra OECD om høyere utdanning i Norge konkluderer det med at mye er bra i norsk høyere utdanning, men at det er flere områder hvor det bør utvikles en mer offensiv politikk. Blant annet påpeker OECD behovet for å styrke universitetenes og høyskolenes rolle i samfunnet.

Lenke til rapporten "Thematic Review of Tertiary Education: Norway" (pdf 299 Kb)