Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Til Riksadvokaten og Justisdepartementet

SEFO-arbeidsgruppen ble oppnevnt av riksadvokaten, i samråd med Justisdepartementet, ved riksadvokatens brev av 6. september 2000

SEFO-arbeidsgruppen ble oppnevnt av riksadvokaten, i samråd med Justisdepartementet, ved riksadvokatens brev av 6. september 2000. Arbeidsgruppen legger med dette frem sin rapport.

Til Riksadvokaten og Justisdepartementet

SEFO-arbeidsgruppen ble oppnevnt av riksadvokaten, i samråd med Justisdepartementet, ved riksadvokatens brev av 6. september 2000.

Arbeidsgruppen fikk et relativt omfattende og detaljert mandat, som i hovedsak gikk ut på en vurdering av kvaliteten på SEFOs etterforskning, herunder om SEFO iverksetter etterforskning i de rette sakene. Arbeidsgruppen ble også uttrykkelig anmodet om å vurdere forholdet til publikum og publikums tillit til ordningen, herunder om å komme med forslag til tiltak dersom arbeidsgruppen anså dette nødvendig.

Arbeidsgruppens forslag er enstemmig.

Arbeidsgruppen legger med dette frem sin rapport (pdf).

 

Oslo, 20. desember 2001

Anne Lise Rønneberg

Leder

Asbjørn Nerbø

Harald Stabell

Yngve Svendsen

Inger Wiig