Høringssvar fra Personvernombudet ved Oslo Univeristetssykehus