Høringssvar fra Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU