Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 22.10.2019

Vedlagt følger høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Vedlegg