Høringssvar fra Antibiotikasenteret for primærmedisin