Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo

Dato: 30.10.2019

Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter forslaget til lovendringer, jf. også vårt høringssvar.

Vedlegg