Høringssvar fra Datatilsynet

Dato: 04.11.2019

Hei,

Vedlagt følger Datatilsynets høringsuttalelse til høring om endringer i helseregisterloven med mer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon

direktør

Vedlegg