Høringssvar fra Tønsbergregionen legevakt og ØHD

Dato: 08.07.2019

Svartype: Med merknad

Hei,

Undertegnede er tjenesteleder/avdelingsoverlege ved Tønsbergregionen legevakt og ØHD og svarer på vegne av kommunen/virksomheten.

Vi er utelukkende positive til endringsforslaget slik at det blir enklere og tryggere med tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitets-forbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

Det er også vår antatte konklusjon at endringen med stor sannsynlighet vil bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring og bedre administrasjon av tjenesten.

Hilsen

Bhupinder Jassal
Tjenesteleder/ avdelingsoverlege
Tønsbergregionen legevakt og ØHD