Høringssvar fra Vestre Viken Helseforetal

Dato: 04.11.2019

Vestre Viken HF støtter tiltak som gir trygge og tilgjengelige helsedata for å skaffe ny kunnskap om sykdom og forbedre helsetjenester. Det er samtidig viktig å opprettholde tilliten til nasjonale helseregistre og helsetjenestene generelt ved at informasjonssikkerhet og personvernet knyttet til innhenting av data opprettholdes.

Med hilsen

Jens Kristian Jebsen

Vestre Viken Helseforetak