Forsiden

Høringssvar fra Fjordkraft AS

Dato: 14.01.2019

Fjordkrafts svar til «Høringsnotat om forslag til endring av ekomlov og ekomforskrift 2018/2019»

Fjordkraft er positive til forslaget om å regulere maksprisene for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innen EØS-området. Hensikten med forslaget er å sikre forbrukerne mot urimelig høye priser på internasjonale anrop og SMS. For å oppnå dette mener Fjordkraft at grossistprisene også må reguleres.

Priselementet for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester er en del av marginskvistestene, og dermed sikrer testen at tjenesteleverandører ikke blir satt i marginskvis på overordnet nivå.

Utfordringen er at tilgangsselgerne kan sette grossistprisene for internasjonal nummerbasert kommunikasjon så høyt at tilgangskjøpere vil tape penger på denne typen trafikk. Dette vil ødelegge konkurransen og innovasjonsmulighetene. Tjenesteleverandører og MVNO’er blir da tvunget til å følge makspris for ikke å ta store tap. Det blir dermed opp til netteierne å skape innovasjon og konkurranse på denne typen trafikk. All historie viser at duopolet ikke er interessert i å skape noen former for konkurranse som kan redusere deres egne marginer, så sant de ikke blir tvunget til det.

Uten å regulere grossistprisene vil forbrukerne være sikret vedtatte makspriser. Forbrukerne vil derimot ikke få nyte godt av konkurransedynamikk i markedet, som utfordrer maksprisene i positiv forstand for forbrukerne. Dette kan netteierne effektivt sørge for ved å sette grossistprisene så høyt, at det blir direkte ulønnsomt for tjenesteleverandører og MVNO’er å utfordre makspris.

Et annet utfall er at netteierne selv setter så lave sluttbrukerpriser at tilgangskjøperne ikke har mulighet til å følge uten å ta store tap. Dette vil være svært konkurransevridende i fordel netteierne, svært uheldig for konkurransen i det norske markedet og svært uheldig for det totale prisbildet for norske forbrukere.

Dette kan umulig være hensikten med forslaget?

Fjordkrafts klare standpunkt er at vi er positive til regulering av makspriser, men at grossistprisene også må reguleres!