Tilleggshøring - Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken

Forslaget innebærer en konkretisering og todeling av kriteriene for boligkvalitet, i henholdsvis miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternative sett med krav, mens det ved lån til livsløpsboliger foreslås fire kumulative krav. Det er lagt vekt på at kriteriene til sammen er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I tillegg skal de være dokumenterbare, enkle å forvalte og må kunne digitaliseres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019