Høringssvar fra Norsk Postkodelotteri

Dato: 10.05.2023

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge (personvermessige konsekvenser)

Norsk Postkodelotteri er entreprenør for WWF Verdens Naturfond Norge og SOS-Barnebyers tillatelse til å drive lotterier til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner. Vi takker for muligheten til å gi vårt innspill i denne høringen.

Vi er opptatt å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, slik lovens formål er definert i dag. Vi opplever at departementets forslag vil styrke dette formålet med loven.

Vi støtter derfor det opprinnelige forslaget (jf vårt høringssvar fra november 2021), og forslag med frist 25. mai 2023, som tar for seg forslagets betydning for person- og kommunikasjonsvernet.