Høringssvar fra De Unges Orkesterforbund

Dato: 16.05.2023

Svartype: Med merknad

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en frivillig organisasjon for barn og unge som spiller i strykeorkester, symfoniorkester og tilsvarende klassiske orkestre.

UNOF støtter Frivillighet Norge sitt høringssvar. Vi mener at norske myndigheter bør gjøre det de kan for å forhindre de spillselskapene som ikke har lov til å operere i Norge fra å gjøre det. DNS-blokkering er en god metode for å gjøre dette.