Høringssvar fra Roy Berntsen

Dato: 25.05.2023

Svartype: Med merknad

Poker er en tanke sport på linje med sjakk og må bli lovlig å utøve i Norge både online og levende