Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Rikstoto

Dato: 24.05.2023

Svartype: Med merknad

Norsk Rikstoto støtter forslaget om ny bestemmelse i pengespilloven § 32 a om DNS-blokkering og har ingen merknader til den foreslåtte bestemmelsen.