Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 13.04.2023

Svartype: Med merknad

Net til forslag, Norges befolkning som egentlig skal bestemme dette trenger ikke dette overformynderiet fra Norske Politikere.