Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 23.05.2023

Svartype: Med merknad

Høringssvar, endringer i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill – tillegg til høringsnotat av 21. september 2021 om DNS-blokkering av nettsted som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Frivillighet Norge viser til forslaget til endringer i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill – tillegg til høringsnotat av 21. september 2021 om DNS-blokkering av nettsted som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge, som er ute på høring nå, og takker for muligheten til å spille inn til denne.

Frivillighet Norge mener spillpolitikken må bygge på ansvarlighet og ikke medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser.

I vårt høringssvar til ny lov om pengespill datert 29.09.20 og i forslaget om endringer i Prop 220 L (2020-2021) om ny lov om pengespill, kommenterte Frivillighet Norge at vi ønsket en DNS-blokkering av pengespill og at vi støttet Kultur- og likestillingsdepartementet sitt foreslag om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Dette grunnga vi blant annet med hensynet til ansvarlighet.

Frivillighet Norge forstår hensynene til personvern og kommunikasjonsvern som ligger til grunn for denne høringen og at landingssiden derfor må eies av den enkelte internettilbyder.

Videre foreslår Kultur- og likestillingsdepartementet at Lotteritilsynet skal ha ansvar for budskapet på landingssiden, siden denne kan regnes som et informasjonstiltak i seg selv og at dette opplysningsarbeidet er en viktig del av forebyggingsarbeidet på pengespillfeltet. Frivillighet Norge støtter dette.

Vennlig hilsen

Guri Idsø Viken, Politisk seniorrådgiver, Frivillighet Norge

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge