Tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til kulturbygg

Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet for 2024.

Retningslinjer: Tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til kulturbygg (.pdf)

Retningsliner: Tilskot frå Kultur- og likestillingsdepartementet til kulturbygg (.pdf)