Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg 2018

Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet for 2018

Retningslinjer: Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg 2018 (.pdf)