Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg

Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet for 2017

Retningslinjer: Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg (.pdf)