Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg

Retningslinjer gjeldende søknader til statsbudsjettet for 2021.

Retningslinjer: Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg (.pdf)